THÁNG HAI

 

THÁNG HAI

Tháng Hai men men theo Tết

Bấp bênh vui lẫn trong buồn

Giá đông có vừa như hết

Hay là băng đóng cứng hồn


Mẹ già thọ thêm một tuổi

Trẻ thơ bớt chút ngu ngơ

Cây bàng chắt chiu cả vụ

Lìa một chiếc lá thẫn thờ


Tháng Hai

 em choàng khăn ấm

Tháng Hai

em cởi áo len

Tháng Hai

nàng Bân xe sợi

Tháng Hai

anh biệt xa em


Lòng như đồng sau vụ gặt

Ta vừa thu hoa hay gai

Không dám đem mùa đi xát

Rưng rưng hên hên xui xui

thuannghia

Không dám đem mùa đi xát
Bông yêu tháng hai quá gầy
Mắt môi cũng vừa giáp hạt
Đói từ tháng giêng gió chay"
he he he

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4223','vmiibnvgqar2192lnm9ojd0g32','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-25 13:58:09','/a273956/thang-hai/page-5.html')