TIẾNG BẮC- TIẾNG NAM

 

TIẾNG BẮC- TIẾNG NAM

( Sưu  tầm)

Bắc bảo Kỳ Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ)
Bắc gọi lọ Nam kêu chai
Bắc mang thai Nam có chửa
Nam xẻ nửa Bắc bổ đôi
Ôi ! Bắc quở Gầy Nam than Ốm
Bắc cáo Ốm Nam khai Bịnh
Bắc định đến muộn Nam liền la trễ
Nam mần Sơ Sơ Bắc nàm Nấy Nệ
Bắc lệ tuôn trào Nam chảy nước mắt
Nam bắc Vạc tre Bắc kê Lều chõng
Bắc nói trổng Thế Thôi Nam bâng quơ Vậy Đó

 

Bắc đan cái Rọ Nam làm giỏ Tre
Nam không nghe Nói Dai Bắc chẳng mê Lải Nhải
Nam Cãi bai bãi Bắc Lý Sự ào ào
Bắc vào Ô tô Nam vô Xế hộp
Hồi hộp Bắc hãm phanh trợn tròng Nam đạp thắng
Khi nắng Nam mở Dù Bắc lại xoè Ô
Điên rồ Nam Đi trốn nguy khốn Bắc Lánh mặt
Chưa chắc Nam nhắc Từ từ Bắc khuyên Gượm lại
Bắc là Quá dại Nam thì Ngu ghê
Nam Sợ Ghê Bắc Hãi Quá
Nam thưa Tía Má Bắc bẩm Thầy U
Nam nhủ Ưng Ghê Bắc mê Hài Lòng
Nam chối Lòng Vòng Bắc bảo Dối Quanh

Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp hấp tấp Bắc vặt Ngô
Bắc thích cứ vồ Nam ưng là chụp
Nam rờ Bông Bụp Bắc vuốt Tường Vi
Nam nói: mày đi ! Bắc hô: cút xéo.
Bắc bảo: cứ véo ! Nam : ngắt nó đi.
Bắc gửi phong bì bao thơ Nam gói
Nam kêu: muốn ói Bắc bảo: buồn nôn !
Bắc gọi tiền đồn Nam kêu chòi gác
Bắc hay khoác lác Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che gió ngang Bắc chắn
Bắc khen giỏi mắng Nam nói chửi hay.
Bắc nấu thịt cầy Nam thui thịt chó.
Bắc vén búi tó Nam bới tóc lên
Anh Cả Bắc quên anh Hai Nam lú
Nam : ăn đi chú Bắc: mời anh xơi !
Bắc mới tập bơi Nam thời đi lội.
Bắc đi phó hội Nam tới chia vui
Thui thủi Bắc kéo xe lôi một mình xích lô Nam đạp
Nam thời mập mạp Bắc cho là béo
Khi Nam khen béo Bắc bảo là ngậy
Bắc quậy Sướng Phê Nam rên Đã Quá !
Bắc khoái đi phà Nam thường qua bắc.
Bắc nhắc môi giới Nam liền giới thiệu
Nam ít khi điệu Bắc hay làm dáng.
Tán mà không thật Bắc bảo là điêu
Giỡn hớt hơi nhiều Nam kêu là xạo.
Bắc nạo bằng gươm Nam thọt bằng kiếm
Nam mê phiếm Bắc thích đùa.
Bắc vua Bia Bọt Nam chúa La-De
Bắc khoe Bùi Bùi lạc rang Nam : Thơm Thơm đậu phọng
Bắc xơi na vướng họng Nam ăn mãng cầu mắc cổ
Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng Bắc len lén ăn vèn
Nam toe toét «hổng chịu đèn» Bắc vặn mình «em chả»
Bắc giấm chua «cái ả» Nam bặm trợn «con kia»
Nam mỉa «tên cà chua» Bắc rủa «đồ phải gió»
Nam nhậu nhẹt thịt chó Bắc đánh chén cầy tơ
Bắc vờ vịt lá mơ Nam thẳng thừng lá thúi địt
Khi thấm Nam xách thùng thì Bắc bê sô
Nam bỏ trong rương Bắc tuôn vào hòm.
Nam lết vô hòm Bắc mặc áo quan
Bắc xuýt xoa "Cái Lan xinh cực!"
Nam trầm trồ "Con Lan đẹp hết xẩy!"
Phủ phê Bắc trùm chăn no đủ Nam đắp mền

Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu !!!...

Lê Trường Hưởng

Bắc gọi Bèo Tây Nam kêu ngay...Lục Bình
Tiếng Việt của mình nó phong phú thế
Hãy giữ gìn nhé! đừng mai một đi!
Nhại...ngọng làm gì? không phải chính thống!

hoalucbinh

Chào anh An.
Có duyên nhất là tiếng Phú lãng xa lắm. Dzí dzụ: Anh sẽ tặng mỗi em một đôi giày (vẽ) thật đẹp. Hi hi

hoalucbinh

Bà Hoài nhiều từ ngữ Bắc vậy sao. Hìnhnhư tại bà cứ vào Nam ra Bắc miết. Bà Thanh đi chinh chiến tận Mỹ mà tiếng nào của VN cũng biết kể cả tiếng lóng thế mới đỉu chứ. Xem lại hình như tui hiền... từ nhất. he he.
Khi nào đi Tây Ninh vậy tui 15 đến 17 lại lang thang miền tây rồi

nguyenvanan

Đọc thì hay mà cảm nhận thì khó. Nói tiếng nào thì mới có duyên ?

Hoài Vân

Góp vốn với bà Kim

Bắc than gầy thì Nam bảo ốm
Bắc cáo ốm Nam khai Bịnh hay Ðau
Bắc Cuốc nhanh Nam bảo đi mau mau
Bắc bảo Muộn thì Nam cho là Trễ
Nam Mần sơ sơ Bắc làm lấy lệ
Bắc Lệ trào Nam Chảy nước mắt ra
Bắc nói Úi Chà Nam kêu Ui Da
Bắc Bước vào kia Nam Ði vô trỏng
Nam kêu Vạc Tre Bắc gọi là Cái Chõng
Nam Trả treo Bắc Lý Luận ngược xuôi
Nam biểu Vui ghê Bắc nói Buồn cười
Bắc chi Thế thôi Nam là Vậy đó
Nam làm Giỏ tre Bắc đan cái Rọ
Nam Muỗng cà phê Bắc cãi cái Thìa
Nam Muỗng canh Bắc gọi cái Cùi dìa
Nam Ði tuốt thì Bắc Lìa xa mãi
Nam Nói dai Bắc cho là Lải nhải
Nam nói Xe Hơi Bắc gọi Ô tô
Nam xài Dù thì Bắc lại dùng Ô
Nam Ði trốn Bắc cho là Lánh mặt
Nam bảo là Mắc Bắc cho là đắt
Nam Mần Ăn thì Bắc cũng Kinh Doanh
Nam nói Lòng Vòng Bắc bảo Dối Quanh
Nam biểu Từ Từ Bắc khuyên Gượm lại
Nam thấy Ngu ghê Bắc cho là Quá Dại
Nam Sợ Ghê Bắc thì Hãi Quá đi
Nam hỏi Nói chi ? Bắc hỏi Bảo gì
Nam kêu Trúng Lắm Bắc bàn Chí Phải
Bắc gọi Thích ghê Nam kêu là Khoái
Nam kêu Hái Bắp Bắc bảo Vặt Ngô
Bắc thích thì Vồ Nam ưng là Chụp
Nam rờ Bông Bụp Bắc vuốt Tường Vi
Nam nói: mày đi ! Bắc réo: cút xéo
Bắc bảo: cứ véo ! Nam bảo: ngắt đi
Bắc gửi phong bì bao thơ Nam gói
Nam kêu: muốn ói Bắc bảo: buồn nôn !
Bắc nói tiền đồn Nam kêu chòi gác
Bắc nói khoác lác Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che Bắc thì lại chắn
Bắc khen giỏi mắng Nam nói chửi hay.
Bắc nấu thịt cầy Nam nấu thịt chó
Bắc vén búi tó Nam bới tóc lên
Anh Cả Bắc quên Anh Hai Nam lú

Nam: ăn đi chú Bắc: mời anh xơi !
Bắc mới tập bơi Nam thời tập lội
Bắc đi phó hội Nam tới chia vui
Bắc kéo xe lôi xích lô Nam đạp
Bắc bảo là To Nam cho là Lớn
Ðùa mà không thật Bắc bảo là điêu
Giỡn hớt hơi nhiều Nam kêu là Xạo
Nam thời mập bạo Bắc bảo béo ghê
Bắc bảo sướng phê Nam rên đã quá !
Bắc hay đi phá Bắc đả bằng gươm
Nam chọc bị lườm kiếm Nam Nam thọt
Bắc ngồi bia bọt Nam nhậu lade
Bắc gọi lạc rang Nam kêu đậu phụng
Nam tròm trèm ăn vụng Bắc len lén ăn vèn
Nam "hổng chịu đèn" Bắc thì "em chả"
Bắc cho là "cái ả" Nam bặm trợn "con kia"
Nam "tên cà chua" Bắc rủa "đồ phải gió"
Nam nhậu thịt chó Bắc chén cầy tơ

hoalucbinh

"Bắc xuýt xoa "Hoa Bèo xinh cực!"
Nam trầm trồ "Bông Lục Bình đẹp hết xẩy"

Lâu ngày đến thăm mùa này Phan Thiết sắp nhộn nhiệp vào các ngày lễ cuối tuần rồi?
Chúc vui!"
Anh mới ngao du SG về phải không. Thế mà cũng kg gặp nhau được nhỉ
Người Bắc sẽ nói Hoa Bèo ngon cực người Nam thì nói Hoa Lục Bình nhậu hết sẩy vì họ hay lấy hoa lục bình nấu lẩm mắm đấy anh. Em ăn rồi ngon lắm song vẫn thua bún Song thằn

Người quen xứ võ

Bắc xuýt xoa "Cái Lan xinh cực!"
Nam trầm trồ "Con Lan đẹp hết xẩy!"
......

Bắc xuýt xoa "Hoa Bèo xinh cực!"
Nam trầm trồ "Bông Lục Bình đẹp hết xẩy"

Lâu ngày đến thăm mùa này Phan Thiết sắp nhộn nhiệp vào các ngày lễ cuối tuần rồi?
Chúc vui!

hoalucbinh

Miu chuẩn bị định cư ở miền Bắc sau nhiều năm sống trên đất Nam như vậy sẽ vô ý dùng nhiều từ miền Nam vào trong giọng Bắc tạo ra một ngôn ngữ Tân cổ giao duyên vui lắm đấy.

em Miu

Vui thiệt chị nhỉ.
Em vừa đọc mà cười quá nè! he he.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4223','uf4bf701buq7i6aca8khjb6ev0','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-25 13:43:29','/a223990/tieng-bac-tieng-nam/page-2.html')